Фејслифт – Facelift

Што претставува Фејслифт третманот?

Овој третман пред се ги третира брчките на лицето и се стреми на отстранување на сите други знаци при стареењето на кожата на лицето. Фејслифтингот се фокусира на затегнување на ткивото под кожата на лицето како би се постигнал резултат на затегната, мазна и сјајна кожа.
Постојат хируршки и нехируршки методи на фејслифтинг. Во Дерма Лукс центрите ја нудиме само услугата на нехируршки фејслифт третмани.

Facelift Skopje Ohrid
Facelift – Фејслифт

Колку третмани се потребни за оптимален резултат?

За успешен резултат од Facelift доволен е само еден третман. Ефектите од Фејслифт се видливи после 21 ден од процедурата, после кои по желба на клиентот може да се повтори. Во консултација со специјалистот за фејслифт, третманите може да се повторуваат на одреден временски интервал.

Цена на третманот

Цена на Фејслифт третманот во Дерма Лукс центрите изнесува 3.000 денари, но во зависност од зоните на третирање или евентуалната потреба за повеќе третмани, Ве советуваме да се јавите на телефонскиот број 078223433 и подетално да се информирате за рамката на чинење на третманот.